Montážne rámy

Montážne rámy som zostrojil z drevených doštičiek a preglejky podľa uvedených stavebných náčrtov. Účelom rámu je držať jednotlivé komponenty (t. j. zadné pätky, stredovú rúrku, hlavovú rúrku, sedlovú rúrku) na presne určenom mieste. Všetky jednotky sú v milimetroch.

Montážny rám zadnej stavby

Prvý montážny rám slúži na upevnenie zadných pätiek k rúrkam zadnej stavby a to celé k stredovej rúrke. Stredová rúrka a zadné pätky sú v jednej rovine.

Stojan

Finálny montážny rám

Prvý rám som použil na výrobu finálneho rámu. Záražky fixujúce stredovú rúrku s oskou som posunul tak, aby sa oska zadného kolesa s pripravenou zadnou stavbou zdvihla a oprela o zvislú časť rámu. Takto sa vidlica a stredová oska dostali na rovnakú úroveň.

Pri konštrukcii stojanu som si pomáhal starým oceľovým rámom. Umiestnenie stredovej rúrky som nemenil. Do rámu som ju upevnil drevenou zarážkou vloženou do medzery doštičiek hornej časti rámu. Vidlicu som lokalizoval tenšou doštičkou, pričom uhol som zmenšil.

Montážny rám